ส.ฟุตบอลฯ พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรก ครั้งที่ 2 ให้สโมสรสมาชิกสมาคมฯ แจ้งให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินสนับสนุน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 สำหรับทีมไทยลีก 1-2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แจ้งในที่ประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนกันยายน 2564 ถึงกำหนดการรับมอบเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2021/22 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่วนที่เหลือให้แก่ สโมสรไทยลีก 1 จำนวน 2,000,000 บาท และ สโมสรไทยลีก 2 จำนวน 250,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ติดต่อขอรับที่ฝ่ายการเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกสารมายังที่ทำการสมาคมฯ ซึ่งหากหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทางสมาคมฯ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลของสโมสรต่อไป

ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ฤดูกาล 2564 

รายการ รีโว่ ไทยลีก 1 = 2,000,000 บาท รายการ เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ ไทยลีก 2 = 250,000 บาท       1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษชื่อนิติบุคคลของสโมสร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.) 1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล  1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 1.4 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  1.5 วันที่ ……… ตุลาคม 2564 ลงวันที่ตามวันที่มารับเช็ค หรือ ส่งเอกสาร  1.6 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย 1.7 ประทับตรายางสโมสร หรือ ตรายาง นิติบุคคล ลงในใบเสร็จรับเงิน 

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ 2.1 ชื่อ   :  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สำนักงานใหญ่)  2.2 ที่อยู่ :  อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย  286  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน  3.1 กรณีให้นำฝากเช็คเข้าธนาคาร 3.1.1 ใบเสร็จรับเงิน 1 แผ่น   3.1.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตามชื่อนิติบุคคลจดทะเบียน

เอกสาร จัดส่งทาง ขนส่งเอกชน เท่านั้น (ยกเว้นไปรษณีย์ไทย) ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้ ชื่อผู้รับ :  คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) : ฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่อยู่    :  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์ติดต่อ : 02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว – 130 คุณเพชร จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

3.2 กรณีสโมสรเข้ามารับเช็ค 3.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสำเนา หลังวันที่ 1 กันยายน 2564 3.2.2 หนังสือมอบอำนาจ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจหนังสือรับรอง ข้อ 3 ไม่มารับด้วยตนเอง 3.2.3 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบ) 3.2.4 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบ) 3.2.5 ใบเสร็จรับเงิน 3.2.6 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตามชื่อนิติบุคคลจดทะเบียน

* ขอความกรุณา * – ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งเอกสาร – หากเอกสารไม่สมบูรณ์ สโมสรจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมาใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง  

** หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ **   02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว หรือ 130 คุณเพชร   เวลา : 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์-วันหยุดชดเชย) ช่องทางการติดต่ออื่นๆ อีเมล์ members@fathailand.org หรือ ไลน์ @official @fathailand มี @นำหน้า หมายเหตุ : สโมสรจะต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2563 และ 2564 และ ชำระค่าปรับที่ครบกำหนดชำระแล้วทุกใบ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน

ส.ฟุตบอลฯ พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรก ครั้งที่ 2 ให้สโมสรสมาชิก